USA w walce z terroryzmem

“Stany Zjednoczone w walce z terroryzmem: ewolucja polityki i strategii w obliczu nowych wyzwań”, konferencja zorganizowana przez centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Warszawa, 25 czerwca 2009 r.