11 września 8 lat później  Email

"11 września - 8 lat później: jak terroryzm dotknął Polskę i Polaków?", 11 września 2009, Hotel MARIA, Warszawa