Podpianie porozumienia BBN - CC

Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji cyklu spotkań, zmierzających do opracowania „Modelu wspólnej polityki medialnej organów państwa w obszarze zagrożeń terrorystycznych”.

Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację prac, zapoczątkowanych zorganizowaną przez BBN i CC w ubiegłym roku  Konferencją „Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych”.