ACUNS Humanitarian Conference

Konferencja "Humanitarian Affairs" Akademickiej Rady ds. Systemu Narodów Zjednoczonych, Marsylia, 25-26 września 2008 r. (z udziałem przedstawicieli Centrum Badań nad Terroryzmem).