Jak postępować w razie wybuchu atomowego lub znalezienia się w obszarze promieniowania "brudnej bomby" PDF Drukuj Email
Czwartek, 14. Sierpień 2008 14:21

Jak postępować w razie wybuchu atomowego


Wybuch nuklearny jest eksplozją, której towarzyszy intensywny rozbłysk oraz wysoka temperatura, bardzo silna fala uderzeniowa oraz rozprzestrzenianie się materiału radioaktywnego, który może zanieczyścić powietrze, wodę i powierzchnię gruntu w promieniu wielu kilometrów wokół centrum wybuchu.
Eksperci przewidują, że chwili obecnej atak nuklearny jest mniej prawdopodobny niż jakikolwiek inny, niemniej jednak terroryzm z natury jest całkowicie nieprzewidywalny. Jeśli zobaczysz silny rozbłysk lub kulę ognia, natychmiast poszukaj schronienia, najlepiej pod powierzchnią ziemi. Jeśli schronienie się pod ziemią nie jest możliwe, dowolna osłona lub schronienie w pewny stopniu zabezpieczy cię przed bezpośrednimi skutkami wybuchu i falą uderzeniową. W celu ograniczenia promieniowania, na które możesz zostać narażony, pomyśl o osłoni, odległości i czasie. Jeśli jesteś schowany za grubą osłoną, wchłonie ona znaczną część promieniowania. Podobnie skutki wystawienia na promieniowanie minimalizowane są poprzez zwiększanie odległości dzielącej cię od źródła promieniowania i obszaru opadu radioaktywnego.

Jak postępować w wypadku znalezienia się w obszarze promieniowania lub wybuchu „brudnej bomby”


Groźba promieniowania lub „brudnej bomby” związane jest z niebezpieczeństwem spowodowania eksplozji za pomocą konwencjonalnych materiałów wybuchowych użytych do rozprzestrzenienia materiałów radioaktywnych na danym terenie. To nie jest wybuch atomowy. Siła eksplozji i zanieczyszczenie radioaktywne będą bardziej skupione. Podczas kiedy wybuch będzie oczywisty, obecność promieniowania może nie być jasno zdefiniowana dopóki nie przybędzie wyspecjalizowany personel wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Jak w wypadku każdego promieniowani, próbuj minimalizować stopień, w jakim jesteś na nie narażony. Pomyśl o jakimkolwiek schronieniu, odległości i czasie.