Program Studiów

Analiza Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych

 • „Biały wywiad” jako źródło informacji w walce z terroryzmem
 • Analiza i organizacja zarządzania w planowaniu strategii antyterrorystycznej
 • Analiza przekazów medialnych
 • Analiza ryzyka
 • Analiza strategiczna zagrożeń terroryzmem bombowym
 • Analiza systemowa sytuacji kryzysowych i konfliktowych;
 • Ataki terrorystyczne - analiza przypadków
 • Cyberterroryzm i elementy bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Czynniki bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Ekonomiczne konsekwencje terroryzmu
 • Fizyczne zwalczanie terroryzmu
 • Geoinformacja w przewidywaniu lokalizacji zdarzeń terrorystycznych
 • Gry strategiczne
 • Koordynacja w systemie przeciwdziałania terroryzmowi
 • Logika
 • Metodologia badań społecznych: analiza treści
 • Metody kognitywistyczne w walce z terroryzmem
 • Metodyka czynności w przypadku zagrożenia zamachami bombowymi i BMR
 • Metodyka pracy analitycznej
 • Nielegalna migracja jako czynnik wzrostu zagrożenia terrorystycznego
 • Ochrona informacji w pracy analityka
 • Policja polska jako jedna z wielu służb i instytucji zajmujących sie zwalczaniem terroryzmu
 • Prawnomiędzynarodowe podstawy zwalczania terroryzmu
 • Profilaktyka w systemie przeciwdziałania terroryzmowi;
 • Profilowanie sprawców zamachów terrorystycznych
 • Prognozowanie jako narzędzie przeciwdziałania terroryzmowi;
 • Psychologia terroryzmu
 • Rola mediów w strategii ugrupowań terrorystycznych
 • Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych-e-learning
 • Struktury sieciowe we współczesnych organizacjach terrorystycznych
 • Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa
 • Terroryzm morski
 • Ustrukturyzowane techniki analityczne
 • Zarządzanie kryzysowe w systemie przeciwdziałania terroryzmowi

* Program może ulec nieznacznym zmianom.

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa na zakończenie studiów.