Zwalczanie terroryzmu A.D. 2008

"Zwalczanie terroryzmu AD 2008 - jaka przyszłość", 15 stycznia 2008 r., Traffic Club (Warszawa) - panel dyskusyjny połączony z prezentacją nowego kwartalnika "Terroryzm: zagrożenia - prewencja - przeciwdziałanie".