Konferencje i seminaria PDF Drukuj Email

"Gazy bojowe i śmiercionośne mikroby - przemilczane aspekty konfliktu w Syrii"

Centrum Badań Nad Terroryzmem Collegium, Instytut Jagielloński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Civitas Katedra Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas współorganizowały seminarium "Gazy bojowe i śmiercionośne mikroby - przemilczane aspekty konfliktu w Syrii". Seminarium odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku o godz. 17:00 w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie.

Podczas seminarium wystąpili: Michał JAROCKI, Szef działu „Bezpieczeństwo Międzynarodowe” czasopisma „Stosunki Międzynarodowe”, Olga G. VOLCSKO U.S. Army Intelligence Officer Monterey Institute of International Studies, California, dr Łukasz TOLAK, Katedra Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, Grzegorz CIEŚLAK Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, dr Łukasz KISTER Ekspert ds. bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Seminarium prowadził dr Dominik Smyrgała.

 

II Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas wspólnie zorganizowały II Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji. Kongres odbył się w  Warszawie w dniu 7 marca 2012 r. Głównym celem II Ogólnopolskiego Kongresu Analityków Informacji będzie prowadzenie dialogu oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej. Szczegóły programu znajdują się w załączonym zaproszeniu.

 

10. rocznica zamachów zamachów na World Trade Center

Z okazji 10. rocznicy zamachów na World Trade Center Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas we współpracy z Domem Spotkań z Historią przedstawiło dniach 9-11 września 2011 r. cykl spotkań z dziennikarzami i ekspertami oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych (m.in. Monachium w reż. Stevena Spielberga, Lot 93 w reż. Paula Greengrassa, Dzieci Biesłanu w reż. Ewy Ewart i Leslie Woodhead) poświęconych terroryzmowi i zmianom społecznym, j akie nastąpiły po zamachu 11 września 2001.

 

I Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji

Centrum Badań nad Terroryzmem było organizatorem I Ogólnopolskiego Kongresu Analityków Informacji. Kongres odbył się w Warszawie, w dniu 13 maja 2011 r. Głównym celem Kongresu było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej. W linku zaproszenie wraz z programem Kongresu.

 

"11 września - 9 lat później"

Wyjątkowo, bo w dniu 14 września 2010 r., odbyło się zwyczajowe spotkanie rocznicowe dla uczczenia pamięci ataków z 11 września 2001 r. Tym razem przyjęło postać  konferencji poświęconej ewolucji i adaptacji systemów bezpieczeństwa do nowych wyzwań, w tym do zmieniającej się postaci terroryzmu. Konferencja podzielona została na dwie części, podczas których omówione i porównane zostały zdarzenia, które miały miejsce na Filipinach - podczas porwania autobusu oraz w Zabrzu.

W konferencji udział wzięli tacy eksperci, jak:
- Grzegorz Cieślak,
- Tomasz Aleksandrowicz,
- Andrzej Mroczek,
- Dariusz Piotrowicz,
- Jan Gołębiowski.

 

"Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze i administracja w epoce walki informacyjne", Zakopane 24-26 czerwca 2010 r.

Konferencja "Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze i administracja w epoce walki informacyjnej" stanowiła podsumowanie projektu badawczego, którego realizacja przez CBnT CC zakończyła się w maju 2010 r. Konferencja poświęcona została różnorodnym aspektom działalności medialnej w kontekście zagrożenia terroryzmem międzynarodowym, zarówno z punktu widzenia wykorzystywania mediów przez ugrupowania terrorystyczne, jak i współpracy administracji publicznej z mediami w celu minimalizowania zagrożenia atakiem terrorystycznym.

W konferencji udział wzięli zarówno przedstawiciele administracji publicznej, świata nauki, jak i reprezentanci mediów krajowych. Dzięki możliwości wymiany poglądów i opinii pomiędzy osobami związanymi z tak różnymi środowiskami, konferencja przyniosła niezwykle ciekawe refleksje i projekty rozwiązań.

Warto przy tym odnotować, iż konferencja była także okazją do uroczystego podkreślenia, iż Centrum Badań nad Terroryzmem obchodziło w tym momencie piątą rocznicę jego powstania.

"Nowe technologie w walce z terroryzmem"

W dniu 10 marca 2010 r. miała miejsce konferencja "Nowe technologie w walce z terroryzmem", zorganizowana przez CBnT CC we współpracy z firmą Wimax. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wymogi, jakie przed podmiotami zajmującymi się technologiami dla bezpieczeństwa stawia współczesny świat.

Analizie poddane zostały nie tylko sytuacje związane z zagrożeniami na terytorium państwa, ale także zagrożeniami dla jego placówek zagranicznych, czy misji wojskowych. W debacie na te tematy udział wzięli m.in.:
- Grzegorz Cieślak,
- Jarosław Jabłoński,
- przedstawiciele firm Wimax, Opax, Mirasys, Arecont Vision.

 

"Świat w 2025 r. - scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA"

W dniu  20 stycznia 2010 r. odbyła się organizowana przez CBnT CC konferencja poświęcona prognozom na nadchodzące lata dotyczącym zmian i rozwoju w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Dyskusja toczyła się wokół tematów zarysowanych w książce "Świat w 2025 r. - scenariusze Narodowej rady Wywiadu", zawierającej raport nt. przewidywań co do przyszłych wydarzeń na świcie opracowany przez tę instytucję.

Do działu w konferencji zaproszeni zostali wybitni eksperci, praktycy i teoretycy, którzy z działaniami na rzecz bezpieczeństwa i prognozowaniem zagrożeń stykają się na co dzień:
- gen. Marek Dukaczewski,
- red. Edwin Bendyk,
- Piotr Niemczyk
- Tomasz Aleksandrowicz.

 

"11 września - 8 lat później:  jak terroryzm dotknął Polskę?"

Podczas czwartego już spotkania organizowanego przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w rocznicę zamachów z 2001 r. uwaga uczestników dyskusji skupiła sie wokół polskich akcentów walki z terroryzmem: ofiar zamachów pochodzenia polskiego, udziału polskiego kontyngentu w misji w Afganistanie oraz Iraku, wysiłków Polski w ramach międzynarodowej walki z terroryzmem.

Wśród uczestników interesującej i wielowątkowej dyskusji poświęconej tym zagadnieniom znaleźli się:
- gen. Edward Pietrzyk, były ambasador RP w Iraku,
- red. Piotr Górecki, reporter zagraniczny TVP,
- ppłk Andrzej Kruczyński, były oficer Jednostki Wojskowej „GROM”,
- dr Tomasz Aleksandrowicz, Centrum Badań nad Terroryzmem.

Spotkanie, które - tradycyjnie już - rozpoczęło wystąpienie Pana Duncana Walkera, Political - Military Officer w Ambasadzie USA, poprowadziła red. Anna Wojtacha. Spotkanie zakończył pokaz niepublikowanych wcześniej zdjęć z operacji w Iraku, któremu towarzyszył komentarz autora, Witolda Lewandowskiego.

 

“Stany Zjednoczone w walce z terroryzmem: ewolucja polityki i strategii w obliczu nowych wyzwań” - 25 czerwca 2009 r.

W dniu 25 czerwca 2009 r. odbyła się w Collegium Civitas konferencja współorganizowana przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RPn poświęcona działaniom USA w ramach międzynarodowej walki z terroryzmem. Honorowym gościem debaty była pani Christiane Hoehn, przedstawicielka Council of the European Union DG E IV – Transatlantic relations.

Poza gościem honorowym w debacie udział wzięli:
- Remigiusz Henczel, Dyrektor Departamentu Prawno – Traktatowego MSZ,
- Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas,
- prof. Stanisław Koziej, Akademia Obrony Narodowej,
- Jerzy Marek Nowakowski, Dyrektor Centrum Wschodniego POU,
- dr Tomasz Otłowski, niezależny ekspert, Fundacja Amicus Europae.

 

"Zwalczanie terroryzmu A.D. 2009: Misja w Afganistanie: ograniczenia i wyzwania" - 15 stycznia 2009 r.

W dniu 15 stycznia 2009 r. Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas we współpracy z Ambasadą Kanady w Warszawie zorganizowało drugą w tym cyklu konferencję "Zwalczanie terroryzmu A.D. 2009: misja w Afganistanie - ograniczenia i wyzwania". Konferencja poświęcona była polu walki z terroryzmem, jakim jest w chwili pbecnej Afganistan. Uczestnicy debaty wspólnie zastanawiali się nad wyzwaniami, które stoją przed uczestnikami misji w Afganistanie, a także nad jej przyszłością.

W debacie udział wzięli:
- prof. Edmund Wnuk-Lipiński,
- Stanisław Komorowski, Podsekretarz Stanu w MON
- Jacek Najder, Podsekretarz Stanu
- J.E. David Preston, Ambasador Kanady.

 

”Przeciwdziałanie terroryzmowi. Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych, Belweder, Warszawa, 18 listopada 2008 r.: konferencja Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Centrum Badań nad Terroryzmem CC

W dniu 18 listopada 2008 r. odbyła się w Belwederze konferencja Przeciwdziałanie terroryzmowi. Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych. Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli instytucji i służb mających w swych kompetencjach zwalczanie terroryzmu, przedstawicieli mediów oraz świata akademickiego. Obecnie w Polsce nie istnieje wspólna polityka medialna w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, dlatego też, tak ważne jest podjęcie tego tematu. 

W organizację konferencji zaangażowało się zarówno Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w ramach realizacji zadań związanych z uczestnictwem tej instytucji w pracach Stałej Grupy Eksperckiej działającej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych w zakresie dotyczącym wypracowania wspólnej polityki medialnej instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych.

Wkład Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w organizację konferencji związany był przede wszystkim z realizowanym przez CBnT CC programem badawczym Model systemu wykorzystania mediów w walce z terroryzmem w warunkach RP. Program ten jest częścią europejskiej akcji COST 24.

 

Centrum Badań nad Terroryzmem na ACUNS Humanitarian Conference

W dniach 25-26 września 2008 r. przedstawiciele Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas wzięli udział w w konferencji "Humanitarian Affairs". Konferencja odbyła się w Marsylii. Jej głównymi organizatorami byli:
- ACUNS - Akademicka Rada ds. Systemu Narodów Zjednoczonych,
- Uniwersytet Śródziemnomorski,
- Region Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.
Obrady konferencji skupione były przede wszystkim wokół zagadnień takich jak:
- akcje humanitarne i prewencja konfliktów,
- zdrowie i prawa człowieka,
- wymuszona migracja i bezpieczeństwo (human security),
- reformy humanitarne,
- rozwój i postęp,
- interwencja humanitarna,
- zarządzanie kryzysowe podczas kryzysów humanitarnych,
- przyszłość działalności humanitarnej.
Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego zarządzaniu kryzysowemu głos zabrała Paulina Piasecka, przedstawicielka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, prezentując zagadnienia związane z teorią zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

 

„11 września – 7 lat później” - 11 września 2008 (Warszawa)

W dniu 11 września 2008 r. odbyło się kolejne z cyklu rocznicowych spotkań upamiętniających zamachy na World Trade Center w 2001 r. Tegoroczne spotkanie skupione było wokół przewodniego tematu "Największe sukcesy i porażki w walce z terroryzmem 2001 - 2008".
W panelu dyskusyjnym na powyższy temat udział wzięli:
- gen. Stanisław Koziej,
- gen. Sławomir Petelicki,
- dr hab. Kuba Jałoszyński,
- red. Piiotr Chęciński,
- red. Roman Kurkiewicz(prowadzenie).
Podczas spotkanie głos zabrał także Pan Duncan Walker, przedstawiciel Ambasady USA w Warszawie, którego wypowiedź dotyczyła najważniejszych zagadnień w zakresie wspólnej walki z terroryzmem we współczesnym świcie.

 

„Zwalczanie terroryzmu A.D. 2008 - jaka przyszłość?" - styczeń 2008 (Warszawa)

W styczniu 2008 roku w „Sali Klubowej” Traffic Club Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie wraz z Wydawnictwem Euro-Media zorganizowały spotkanie -"Zwalczanie terroryzmu A.D. 2008 - jaka przyszłość?", poświęcone przyszłości zwalczania terroryzmu, nowym trendom w rozwoju zarówno samego zjawiska, jak i przeciwdziałania mu. Na wstępie spotkania zaprezentowano nowe czasopismo poświęcone terroryzmowi - „TERRORYZM: ZAGROŻENIA – PREWENCJA –PRZECIWDZIAŁANIE”, które to powstało dzięki współpracy Centrum Badań nad Terroryzmem CC oraz Wydawnictwa Euro-Media. Na część drugą składał się panel dyskusyjny, prowadzony przez dr Tomasza Aleksandrowicza z Centrum Badań nad Terroryzmem, podczas którego głos zabrali gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej (Akademia Obrony Narodowej), Krzysztof Mroziewicz (tygodnik „Polityka”), Wojciech Cegielski (Polskie Radio), mjr Michał Fiszer (Collegium Civitas) oraz Krzysztof Liedel (Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC). Spotkanie uświetniła wystawa zdjęć Tadeusza Baranowskiego oraz Joanny Siemińskiej „IZRAEL. JASNOŚĆ, NASYCENIE, KONTRAST”


„Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku” - 11-12.10.2007 (Gdynia)

W dniach 11 i 12 października 2007 roku Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizował konferencję naukową „Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku”. Współorganizatorem konferencji było Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Po uroczystym otwarciu konferencji miały miejsce dwie sesje plenarne. Pierwszy odczyt pt. „Podniesienie efektywności działań w systemie przeciwdziałania terroryzmowi poprzez usprawnienie koordynacji” wygłosił dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Krzysztof Liedel.
Pozostałe referaty wygłoszone podczas sesji plenarnej omawiały następujące zagadnienia: „Morskie aspekty międzynarodowego terroryzmu” – dr inż. Tomasz Szubrycht, „Problematyka „korzeni” terroryzmu” – dr Bartosz Bolechów, „Fenomen terrorystów-samobójców” – prof. dr hab. Adam Gwiazda, „Terroryzm nuklearny – zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa” – dr inż. Marian Żuber, „Terroryzm jako instytucja rzeczywistości ponowoczesnej” – prof. dr hab. Andrzej Chodubski, „Terroryzm w Wielkiej Brytanii początkiem nowej wojny religijnej w Europie?” – dr Arkadiusz Kotliński. Następnie miały miejsce sesje panelowe.
Podczas jednej z nich nt. problematyki terroryzmu w Rosji i na kontynencie azjatyckim referat pt. „Programy atomowe Indii i Pakistanu– ich wpływ na proliferację broni jądrowej i terroryzm jądrowy” wygłosił mgr. Łukasz Tolak. Pozostałe panele dotyczyły działań terrorystycznych w strefie transatlantyckiej, działań terrorystycznych na Bliskim Wschodzie, problematyka terroryzmu w Rosji i na kontynencie azjatyckim, najważniejsze zagadnienia dotyczące terroryzmu – perspektywa międzynarodowa (panel anglojęzyczny).
Następnego dnia sesje panelowe dotyczyły aspektów prawnych terroryzmu, terroryzmu w świetle reakcji społecznych, służb państwowych i specjalnych wobec zagrożeń terroryzmu, prewencji i sposobów walki z terroryzmem, problemów terroryzmu międzynarodowego, terroryzmu w perspektywie międzynarodowej (panel anglojęzyczny). Miał również miejsce panel moderowany przed Krzysztofa Liedla nt. dyferencjacji terroryzmu podczas którego referat pt. „Terroryzm „bombowy” XXI wieku: etiologia, skutki i prognozy” wygłosił mgr. Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.


„11 września – 6 lat później” - 11 września 2007 (Warszawa)

11 września Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas przy współpracy Ambasady USA w Warszawie zorganizowały spotkanie rocznicowe „11 września – 6 lat później”. Spotkanie miało charakter refleksji poświęconej terroryzmowi oraz wpływowi, jaki wywiera na otaczający nas świat.
Do głównych punktów spotkania należało wystąpienie przedstawiciela Ambasady USA, Pana Johna Gorkowskiego, nt. „NATO’s fight against terrorism”; okolicznościowe przedstawienie Teatru Akademickiego UW pod kierownictwem Ryszarda Adamskiego- Dyrektora Teatru oraz ostatniej trzeciej części – panelu dyskusyjnego poświęconego książce Petera L. Bergena pt. „Osama Bin Laden – portret z bliska” wyd. przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Panel poprowadził Grzegorz Miecugow (Collegium Civitas, TVN) w głos zabrali m.in. Andrzej Talaga (Dziennik), Marek Kubicki (ARABIA.PL), Jarosław Giziński (Newsweek), prof. dr hab. Janusz Danecki (UW) oraz Krzysztof Liedel (Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas).


 

„Prawidłowe zachowania w sytuacji ataku terrorystycznego” - 1 czerwca 2007 r. (Warszawa)

Dnia 1 czerwca 2007 roku w Collegium Civitas została zorganizowana konferencja naukowa „Prawidłowe zachowania w sytuacji ataku terrorystycznego”. Panel został zorganizowany przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Koło Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Konferencja została podzielona na dwie części: pierwszą panel dyskusyjny z udziałem ekspertów oraz drugą warsztatową.
Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez Rektora Collegium Civitas rozpoczęła się dyskusja mająca na celu analizę zachowania potencjalnych ofiar zamachu terrorystycznego. Referaty wygłosili Andrzej Mroczek, ekspert ds. zwalczania terroru bombowego, moderator dyskusji. Tematem jego wystąpienia były zagrożenia terrorystyczne zamachami bombowymi, bronią chemiczną i biologiczną oraz typologia i zasady postępowania na miejscu zdarzenia; dr inż. Wojciech Pawłowski, ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji: Współpraca biegłego sądowego z organami śledczymi na miejscu zamachu bombowego; dr Tomasz Białek, ekspert Biura Ochrony Rządu: Bycie zakładnikiem - niebezpieczeństwa, prawidłowe zachowania; st. kpt. mgr inż. Rafał Jankowski, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy:
Działania podejmowane w sytuacji zagrożenia bronią chemiczną na terenie Warszawy; mł. bryg. mgr Anna Rokita - Pawłowska, kierownik Interwencyjnego Zespołu Psychologicznego: Psychologiczne aspekty terroryzmu. Panel dyskusyjny zakończyło wystąpienie członka Ochotniczej Grupy Ratowniczej „OGRY”: ABC pierwszej pomocy w zależności od rodzaju dokonanego ataku.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część konferencji – warsztatowa. Przeprowadzono symulacje ataku terrorystycznego w Warszawie w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Każdy z ekspertów analizował wszystkie możliwe działania i reakcje w czasie takiego ataku z perspektywy zajmowanego przez siebie stanowiska. O prawdopodobne reakcje i decyzje Rządu RP poproszony został Z-ca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem CC mgr Krzysztof Liedel.
Organizatorzy konferencji chcieli pokazać najbardziej prawdopodobne scenariusze ataku terrorystycznego oraz pokazać pewne standardowe zasady, którymi należy kierować się aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.„Współczesny Wymiar Terroryzmu” - 5 października 2006 r. (Zielonka k. Warszawy)


Konferencję zorganizowało Centrum Badań nad Terroryzmem we współpracy z Akademią Obrony Narodowej oraz Stowarzyszeniem Ruchu Wspólnot Obronnych. Spotkanie odbyło się w Zielonce a honorowy patronat nad nią objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego min. Władysław Stasiak. W konferencji wzięli przedstawiciele administracji rządowej – Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministerstw: obrony narodowej, budownictwa, transportu, zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz przedstawiciele: Polskiej Akademii Nauk, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Podlaskiej, Wyższej Szkoły Policji oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia . Przybyli również przedstawiciele komend głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej jak również przedstawiciele SGWP, rodzajów sił zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych. Na konferencji poruszono kwestie związane z zagrożeniami jakie niesie ze sobą terroryzm oraz sposoby przeciwdziałania i neutralizacji skutków zjawiska. Podinsp. Krzysztof Liedel przedstawił prognozy zagrożeń i scenariusze bezpieczeństwa międzynarodowego.„Społeczno-psychologiczne aspekty terroryzmu” - 5 czerwca 2006 r. (Warszawa)


5 czerwca 2006 roku Centrum Badań nad Terroryzmem przy Collegium Civitas zorganizowało konferencję „Społeczno-psychologiczne aspekty terroryzmu”. Referaty wygłosili: dr Tomasz Aleksandrowicz („Nowy terroryzm: pojęcia, źródła, konsekwencje. Próba analizy”), dr Bartosz Bolechów („Zarządzanie konsekwencjami – integralny składnik polityki antyterrorystycznej.”), dr Robert Borkowski („Terroryzm a kultura przemocy. Uwagi o formach przemocy politycznej.”) oraz gość specjalny dr Richard Olesinski z Sekcji Współpracy Obronnej Ambasady USA w Warszawie. Po referatach wywiązała się krótka dyskusja. Później prezentację „7 i 21 lipca 2005 r.: lekcja dla Londynu – wnioski dla Polski” przedstawili członkowie CBnT Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek, Paulina Piasecka. Następnie rozpoczęła się dyskusja „Problem stosowania tortur podczas przesłuchań osób podejrzanych o działalność terrorystyczną”, którą moderował Krzysztof Liedel. W Dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Andrzej Rzepliński z UW, doc. dr hab. Tadeusz Gadacz z IFiSPAN oraz dr Tomasz Białek z BOR. Dyskusja przybrała burzliwy charakter dotyczący między innymi zdefiniowania czym są tortury badały również pytania z sali. Po dyskusji zaprezentowano film „Historia terroryzmu”.