Publikacje Drukuj Email

Centrum Badań nad Terroryzmem poleca lekturę poniższych pozycji wszystkim, którzy zainteresowani są terroryzmem, jego wpływem na otaczający ich świat oraz metodami zwalczania i zapobiegania temu zjawisku.

 

Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków, Krzysztof Liedel, Andrzej Mroczek. Warszawa 2013

 

Analiza informacji w działaniu, red. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Warszawa 2012

 

Analiza informacji. Teoria i praktyka, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Warszawa 2012

 

Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, red. Krzysztof Liedel i Jerzy Szafrański, Szczytno 2011

 

Terroryzm bombowy – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z użycia ładunku wybuchowego, red. K. Liedel, Warszawa-Szczytno 2012

 

Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie, redakcja Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Warszawa 2012

 

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu, Z Krzysztofem Liedelem rozmawia Dorota Kowalska, Warszawa 2011

 

Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012, redakcja naukowa Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Warszawa 2011

 

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Krzysztof Liedel, Tomasz Serafin, Warszawa 2011

 

Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, red. nauk. Krzysztof Liedel, Warszawa 2011

 

Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz Aleksandrowicz (red. nauk.), Warszawa 2010.

 

Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Wybrane zagadnienie i źródła prawa międzynarodowego, Krzysztof Liedel, Tomasz Aleksandrowicz, Szczytno 2010.

 

Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa, Krzysztof Liedel, Warszawa 2010

 

Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, red. Kuba Jałoszyński, Arkadiusz Letkiewicz, Szczytno 2010

 

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, red. Piotr Górny, Maciej Marszałek, Piotr Sienkiewicz, Wyd. Adam Marszałek 2010

 

Terroryzm w medialnym obrazie świata. Terroryści, dziennikarze i administracja w epoce walki informacyjnej, red. nauk. Krzysztof Liedel i Stanisław Mocek, Warszawa 2010

 

Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem, Krzysztof Liedel, Warszawa 2010

 

Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. Aspekty organizacyjne i prawne, Kuba Jałoszyński (red.), Warszawa 2010

 

Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI w., Krzysztof Karolczak, Warszawa 2010

 

Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Bartosz Bolechów, Warszawa 2010

 

Terroryzm, Dietl Wilhelm, Hirschmann Kai, Tophoven Rolf, PWN, Warszawa 2009

 

Nowe technologie w przeciwdziałaniu terroryzmowi. System PROTEUS, Kuba Jałoszyński, Krzysztof Liedel (red. nauk.), Warszawa 2009

 

Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka (red. nauk.), Warszawa 2009

 

Media wobec terroryzmu, Kuba Jałoszyński i Janusz Skosolas, Warszawa 2009

 

Terroryzm międzynarodowy, Tomasz Aleksandrowicz, Warszawa 2008

 

Współczesny wymiar antyterroryzmu, Kuba Jałoszyński, Warszawa 2008

 

Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy Edukacji antyterrorystycznej, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Warszawa 2008


Nowe technologie w służbie terrorystów, Jacek Adamski, Warszawa 2008


Psychologia terroryzmu, John Horgan, Warszawa 2008


Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska, Krzysztof Liedel, Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski (red. nauk.), Warszawa - Bielsko-Biała 2007

 

Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania, Jerzy Szafrański, Jerzy Kosiński (red.), Szczytno 2007

 

EURO 2012 – Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, seria „Studia i Analizy”, Krzysztof Liedel (red.), Warszawa 2007

 

Osama Bin Laden - portret z bliska, Peter Bergen, Warszawa 2007

 

Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Bartosz Bolechów, Toruń 2007

 

Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych (na obszarze Izraela w II połowie XX wieku), Adam Krawczyk, Toruń 2007

 

Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Damian Szlachter, Toruń 2006

 

Polityczne metody zwalczania terroryzmu, Liedel Krzysztof, Marszałek-Kawa Joanna, Wudarski Szymon (red.), Toruń 2006

Jak się zachować w sytuacji zakładniczej?, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Warszawa 2006

 

Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Robert Borkowski, Warszawa 2006

 

Terroryzm – anatomia zjawiska, Krzysztof Liedel (red),Warszawa 2006

 

Terroryzm a media, Katarzyna Maniszewska, Warszawa 2006

 

Terroryzm - manipulacja strachem,Tomasz Białek, Wrocław 2006

 

Terroryzm samobójczy, Maciej Zimny, Warszawa 2006

 

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Krzysztof Liedel, Toruń 2005

 

Terroryzm – znak naszych czasów, Krzysztof Liedel, Warszawa 2005

 

Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Warszawa 2004

 

Zwalczanie terroryzmu lotniczego - aspekty prawnomiędzynarodowe, Krzysztof Liedel, Wydawnictwo JURYSTA, 2003

 

Terroryzm fundamentalistów islamskich, Kuba Jałoszyński, Warszawa 2001

LAST_UPDATED2