Informacje ogólne PDF Drukuj Email

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas, którego działalność została zainaugurowana konferencją naukową w dniu 20 czerwca 2005 r.  Działalność Centrum ma charakter naukowo-badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone przez jednostkę, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem.

W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi następujące zagadnienia:

 

 • definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
 • ewolucja współczesnego terroryzmu,
 • psychologia terroryzmu,
 • socjologiczne aspekty terroryzmu,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • narzędzia zwalczania terroryzmu,
 • ocena i analiza ryzyka,
 • podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 • prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
 • zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
 • międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

 

Centrum jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych. Działania ośrodka przyjmują zróżnicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotkań z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, aż po publikowanie wyników prowadzonych badań.

Centrum Badań nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu. Umożliwia to prawdziwie interdyscyplinarne spojrzenie na to niezwykle dynamiczne i skomplikowane zjawisko, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

 

Kierownictwo Centrum:

 

 • Dyrektor – dr Krzysztof Liedel
 • Zastępca dyrektora ds. programowych – Paulina Piasecka
 • Koordynator ds. Szkoleń – Andrzej Mroczek
 • Koordynator ds. projektów naukowych – dr Katarzyna Maniszewska
 • Koordynator ds. projektów strategicznych – Justyna Sołtyk
 • Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji – Tomasz Serafin
 • Sekretarz Centrum – Katarzyna Dąbrowska

 

 

Rada Naukowa:

 

 • dr hab. Bartosz Bolechów,
 • dr hab. Robert Borkowski,
 • mjr rez., dr inż. Michał Fiszer,
 • prof. Zdzisław Galicki,
 • prof. zw. dr hab. Kuba Jałoszyński,
 • dr Krzysztof Karolczak,
 • prof. Jerzy Kasprzak,
 • prof. Barry Kellman (DePaul University, College of Law),
 • dr hab. Jerzy Konieczny,
 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz,
 • dr Stanisław Kulczyński,
 • Andrzej Mroczek,
 • Jerzy Mróz,
 • dr Eric Shibuya (Asia-Pacific Center for Security Studies),
 • dr Bogusław Szlachcic,
 • Damian Szlachter,
 • dr hab. Jarosław Tomasiewicz,
 • płk dr Bernard Wiśniewski,
 • dr hab. Sebastian Wojciechowski.

 

 

Partnerzy

Realizując swoje zadania Centrum współpracuje stale z: