Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

oraz

Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas

mają zaszczyt zaprosić na

III Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji

 

Data: 20 marca 2013 r.
Miejsce: siedziba Urzędu Dozoru Technicznego (ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa)

 

IDEA KONGRESU

Głównym celem organizowanego cyklicznie Ogólnopolskiego Kongresu Analityków Informacji jest prowadzenie dialogu oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej. Idea tworzenia takiej platformy współpracy wynika przede wszystkim ze zidentyfikowania potrzeby zapanowania nad otaczającą nas informacją, stanowiącą jeden z najpoważniejszych zasobów strategicznych dla państw i podmiotów gospodarczych.

Analiza danych, ich terminowe i wiarygodne przetwarzanie – niezależnie od tego, czy dokonują tego ludzie, czy maszyny, staje się istotnym czynnikiem w dążeniu do osiągania przewagi konkurencyjnej zarówno w rywalizacji państw, jak i przedsiębiorstw. Zwiększenie liczby i poprawa jakości systemów teleinformatycznych pozwalających na przechowywanie informacji oraz wsparcie informatyczne procesu analitycznego sprawiają, że aby nadążyć za światowymi trendami, trzeba na bieżąco zajmować się także zagadnieniami związanymi z technologią informacji.

Kwalifikacje i umiejętności w tym zakresie mogą zresztą być traktowane nie tylko jako samodzielny zawód, ale także jako dodatkowy atut na rynku pracy – we współczesnym świecie trudno byłoby odnaleźć zawód, którego wykonywanie nie wymaga gromadzenia informacji, przetwarzania
ich i wyciągania wniosków.

O NAS

Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas to jedyny w kraju, wyjątkowy projekt, którego celem jest szeroko zakrojone kształcenie w zawodzie analityka informacji.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas prowadzi badania związane z terroryzmem, zarówno pod kątem istoty zagrożeń z nim związanych, jak i metod zwalczania tych zagrożeń
i przeciwdziałania im.