Rocznica zamachów na WTC - Zakopane

Konferencja rocznicowa dla upamiętnienia zamachów na WTC w 2001 r. - tematem przewodnim obrad konferencji była rola analizy informacji w zwalczaniu terroryzmu.