II Kongres Analityków Informacji

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas wspólnie zorganizowały II Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji. Kongres odbył się w  Warszawie w dniu 7 marca 2012 r. Głównym celem II Ogólnopolskiego Kongresu Analityków Informacji było prowadzenie dialogu oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej.