I Kongres Analityków Informacji

I Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji odbył się w Warszawie, w dniu 13 maja 2011 r. Głównym celem Kongresu było stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy informacji oraz rozwijania metodologii analitycznej.