Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty „Dziennikarstwo w sytuacjach trudnych”

Warsztaty przeznaczone są dla osób zainteresowanych dziennikarstwem, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa w sytuacjach trudnych, jak konflikty zbrojne, kryzysy humanitarne, klęski żywiołowe itp. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: istota „dziennikarstwa w warunkach trudnych”, praktyczne aspekty wyjazdów w obszary wysokiego ryzyka, zagrożenia dla dziennikarzy i ekip, współpraca w terenie z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, prawa i obowiązki dziennikarza.

Jednym z głównych założeń prezentowanego programu jest zaangażowany udział w warsztatach. Do udziału w zajęciach zaproszeni zostaną goście, mogący dodatkowo uatrakcyjnić tematykę warsztatów. Goście ci będą odpowiadać na pytania dotyczące praktycznej strony „dziennikarstwa w sytuacjach trudnych”. Jako część programu warsztatów przewidziane zostały projekcje filmów realizowanych w warunkach, które są tematem warsztatów.

Program warsztatów stworzony został przez doświadczonych dziennikarzy, którzy czuwać będą nad jego realizacją: red. Annę Wojtachę oraz red. Piotra Góreckiego. Wśród prowadzących znajdą się poza nimi: Małgorzata Naukowicz, Rolak, Andrzej Kruczyński (b. operator GROM), Aleksandra Minkiewicz (Amnesty International), płk Robert Kupracz (rzecznik prasowy Narodowych Sił Rezerwowych).

Zajęcia w ramach warsztatów trwać będą 25 godzin. Każdego dnia odbędzie się jeden, 5-godzinny blok zajęć, który trwać będzie w godzinach 17:00 – 21:00.