Tomasz Serafin
Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji

Faks: 22 656 71 75
Telefon komórkowy: 605 699 815