Agnieszka Hejduk
Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej

Faks: 22 656 71 75