Tomasz Aleksandrowicz
Przewodniczący Rady Naukowej

Faks: 22 656 71 75