Grzegorz Cieślak
Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych

Faks: 22 656 71 75
Telefon komórkowy: 502 575 641